Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

1.SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczenia KLIENTOWI PRODUKTU zgodnego z zamówieniem oraz wolnego od wad. Jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę fizyczną lub prawną, to SPRZEDAWCA ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem KLIENTA na podstawie powszechnie obowiązującymi przepisów prawa, w szczególności zawartych w kodeksie cywilnym o rękojmi.

2.W przypadku niezgodności DOSTAWY ze złożonym ZAMÓWIENIEM mogą w szczególności wystąpić poniższe okoliczności:

- niedostarczony (brak w DOSTAWIE) został zamawiany PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ,

- dostarczony został niewłaściwy PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCE i zwrócić PRODUKT,

- dostarczony został PRODUKT o złej jakości lub uszkodzony w transporcie, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowej,

- dostarczony został PRODUKT z wadą fabryczną, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowe,

- cena PRODUKTU jest niezgodna z ZAMÓWIENIEM,

- przekroczona jest data ważności PRODUKTU.

3.PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY w 2 egzemplarzach wypełnia DOSTAWCA. DOSTAWCA wpisuje do PROTOKOŁU NIEZGODNOŚĆ DOSTAWY żądania KLIENTA. KLIENT ma prawo żądać: wymiany PRODUKTU, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej należności. Protokół niezgodności winien być podpisany przez DOSTAWCĘ i KLIENTA, jeden egzemplarz DOSTAWCA pozostawia KLIENTOWI.

4.SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI należności za odesłany lub reklamowany PRODUKT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY lub reklamacji.

5.SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakość PRODUKTÓW, jeżeli jakość pogorszyła się po odebraniu przez KLIENTA zamówionych PRODUKTÓW z przyczyn leżących po stronie KLIENTA w szczególności dotyczy to produktów świeżych, nabiałowych, mrożonych, których jakość zależy od ciągłości utrzymywania warunków przechowywania tych produktów.

6.Procedury opisane w ust 2-5 mają charakter zalecenia i mają stanowić ułatwienie dla KLIENTA; nie są zaś wobec KLIENTA żadnym wymogiem. KLIENT może złożyć reklamację z pominięciem ww. procedur.

7.KLIENT może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę.

8.Reklamację KLIENT może złożyć w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub na adres SUŻYW lub pocztą elektroniczną na adres bok@e-suzyw.pl.

9.SUŻYW ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10.KLIENT będący KONSUMENTEM ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zasadnicze informacje dotyczące tej kwestii w tym zasady dostępu do tych procedur opisane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsu menckich.php

KLIENT będący KONSUMENTEM ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

KLIENT będący KONSUMENTEM może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu//consumer.odr/

Zaufane Opinie IdoSell
4.62 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-15
Zamówienie zrealizowane bardzo szybko godnie z planem dostarczono do domu Pan kurier bardzo uprzejmy niestety Jeden artykuł mianowicie pieczarki do wyrzucenia stare miękkie czarne skórkę klejąca wyraźnie było widać czy jest to produkt być może nawet przeterminowany ponieważ nie było daty ważności
2023-05-12
Na razie "uczę" się tego sklepu ale wygląda to obiecująco.
pixel