Zamówienia, Dostawy, Koszty
 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 

 1. By złożyć ZAMÓWIENIE w sklepie www.e-suzyw.pl wymagane są: komputer PC, smartfon lub tablet z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Explorer, Microsoft Edge, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, minimalna rozdzielczość ekranu: minimum 1280x720, dostęp do poczty elektronicznej (aktywne konto), aktywny numer telefonu.
 2. ZAMÓWIENIE może być złożone przez KLIENTA będącego osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną oraz inną jednostkę organizacyjną posiadającą  zdolność prawną.
 3. KLIENT składa ZAMÓWIENIE przez platformę internetową pod adresem www.e-suzyw.pl. KLIENT wybiera PRODUKT oraz dodaje go do "KOSZYKA". Następnie KLIENT wyboru pomiędzy DOSTAWĄ pod wskazany adres bądź lub ODBIOREM OSOBISTYM z podaniem daty DOSTAWY lub ODBIORU OSOBISTEGO oraz okna czasowego. KLIENT ma do wyboru i akceptuje jedną z form PŁATNOŚCI: przelew ONLINE, karty płatnicze VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO, gotówka przy odbiorze PRODUKTÓW. Całkowita kwota należna do zapłaty przez KLIENTA obejmuje cenę PRODUKTU oraz, o ile przy danej wartości zakupów ma to zastosowanie, koszt DOSTAWY. ODBIÓR OSOBISTY możliwa jest płatność gotówką.
 4. ZAMÓWIENIE złożone na platformie E-SUZYW.PL realizowane jest  wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w obszarze objętymi kodami pocztowymi:  34-106, 34-143, 34-145, 34-146, 34-200, 34-205, 34-206, 34-210, 34-211, 34-212, 34-220, 34-221, 34-222, 34-223, 34-231, 34-232, 34-232, 34-233, 34-234, 34-235, 34-236, 34-240, 34-242 co oznacza, że DOSTAWA możliwa jest wyłącznie na obszarze objętymi kodami pocztowymi opisanymi w zdaniu poprzedzającym.
 5. KLIENT może złożyć ZAMÓWIENIE przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Czas realizacji ZAMÓWIENIA liczony jest od momentu uzyskania przez SPRZEDAWCĘ pozytywnej autoryzacji PŁATNOŚCI.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności ON LINE jest BLUE MEDIA S.A.
 7. Złożenie ZAMÓWIENIA przez KLIENTA  opisane w ust. 3 stanowi złożenie SPRZEDAWCY przez KLIENTA  oferty zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU, będącego przedmiotem ZAMÓWIENIA.
 8. ZAMÓWIENIE złożone poza godzinami pracy BOK będzie rozpatrywane w następny dzień pracy BOK. Dni i godzimy pracy BOK są publikowane na stronie www.e-suzyw.pl
 9. Po złożeniu Zamówienia i po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ całkowitej kwoty należnej do zapłaty opisanej w ust. 3, SPRZEDAWCA niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu pracy BOK potwierdza KLIENTOWI  (w formie  wiadomości  wysłanej na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA  adres poczty elektronicznej) otrzymanie ZAMÓWIENIA  oraz przyjęcie ZAMÓWIENIA  do realizacji. Powyższa wiadomość  zawiera między innymi oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji jak również potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa sprzedaży między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ zostaje zawarta w chwili otrzymania przez KLIENTA opisanej wyżej  wiadomości.
 10. Składając ZAMÓWIENIA KLIENT oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM E-SUZYW.PL i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez KLIENTA postanowień REGULAMINU SPRZEDAWCA jest uprawniony do podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa.
 11. Otrzymanie ZAMÓWIENIA BOK potwierdza KLIENTOWI drogą emailową; powyższe ma znaczenie jedynie informacyjne dla KLIENTA, że SPRZEDAWCA otrzymał ZAMÓWIENIE; powyższe nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży, co następuje dopiero w trybie opisanym w ust. 9.
 12. W przypadku czasowej niedostępności PRODUKTU z przyczyn niezawinionych przez SPRZEDAWCĘ KLIENT informowany jest drogą emailową o tym fakcie. KLIENT może wówczas podjąć decyzję o częściowej realizacji ZAMÓWIENIA, wydłużonym czasie oczekiwania, bądź o anulowaniu ZAMÓWIENIA. W razie braku podjęcia decyzji przez KLIENTA, SPRZEDAWCA odmawia przyjęcia ZAMÓWIENIA do realizacji i zwraca KLIENTOWI wpłacone przez niego środki, co jest równoznaczne z nie zawarciem umowy sprzedaży.
 13. CENA podawana przy każdym towarze w chwili składania ZAMÓWIENIA przez KLIENTA jest wiążąca dla SPRZEDAWCY i dla KLIENTA.
 14. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany CEN znajdujących w ofercie E-SUZYW.PL bez uprzedniego informowania oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 15. SPRZEDAWCA informuje KLIENTA, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od 01-01-2020 SPRZEDAWCA może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT, jeżeli przy składaniu ZAMÓWIENIA KLIENT poda swój numer NIP. Przez złożenia ZAMÓWIENIA KLIENT akceptuje wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz KLIENT upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu KLIENTA.

 

 

 

DOSTAWA 

 1. Odebrać  DOSTAWĘ  lub dokonać  ODBIORU OSOBISTEGO może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Jeżeli ZAMÓWIENIE wpłynęło do godziny 20:00, to DOSTAWA jest możliwa następnego DNIA ROBOCZEGO w godzinach od 7:00 do 19:00 (okna czasowe DOSTAW w DNI ROBOCZE: od 7:00 do 10:00, od 10:00 do 13:00, od 13:00 do 16:00, oraz od 16:00 do 19:00) oraz dnia będącego sobotą (jeżeli nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy) od 7:00 do 17:00 (okna czasowe DOSTAW od 7:00 do 10:00, od 10:00 do 13:00 oraz od 13:00 do 17:00).
 3. ODBIÓR OSOBISTY realizowany  jest  w

    - DNI ROBOCZE od godziny 7:00 do 20:00;

    - sobota (jeżeli nie jest dniem wolnym od pracy) od 7:00 do 17:00

 1. Z uwagi na fakt, że Sprzedawca dokonuje DOSTAW własnym transportem, jeżeli na dany dzień liczba DOSTAW przekracza możliwości SPRZEDAWCY (ograniczona ilość samochodów i kierowców, SPRZEDAWCA zaproponuje emailowo KLIENTOWI najbliższe wolne okno czasowe DOSTAWY. W przypadku braku akceptacji przez KLIENTA proponowanego okna czasowego DOSTAWY, SPRZEDAWCA odmawia przyjęcia ZAMÓWIENIA do realizacji i zwraca środku pieniężne KLIENTOWI. Jeżeli KLIENT nie określi w zamówieniu okna czasowego, SPRZEDAWCA wybierze najbliższe wolne okno czasowe DOSTAWY.
 2. Jeżeli została zrealizowana DOSTAWA lub ODBIÓR OSOBISTY częściowy, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwraca nadpłacone środki pieniężne KLIENTOWI.
 3. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu PŁATNOŚCI przy użyciu takiego samego sposobu PŁATNOŚCI jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć KLIENTOWI PRODUKT  pełnowartościowy bez wad zgodnie ze specyfikacją złożonego ZAMÓWIENIA.
 5. W przypadku DOSTAW niezrealizowanych z winy KLIENTA, a w szczególności nieuzasadnionej odmowy odbioru PRODUKTU, podania błędnego adresu, nieobecności KLIENTA pod adresem DOSTAWY, SPRZEDAWCA zastrzega sobie o ile będą po temu podstawy prawne, dochodzenie od KLIENTA odszkodowania  za poniesioną stratę.
 6. DOSTAWA realizowana jest środkami transportu SPRZEDAWCY, przystosowanymi do przewożenia PRODUKTÓW będących w ofercie E- SUZYW.PL.
 7. W przypadku niezrealizowania DOSTAWY lub ODBIORU OSOBISTEGO z winy KLIENTA, SPRZEDAWCA zastrzega sobie o ile będą po temu podstawy prawne dochodzenie od KLIENTA odszkodowania za poniesioną stratę.
 8. Jeżeli DOSTAWA lub ODBIÓR OSOBISTY nie został zrealizowany z winy KLIENTA, na wniosek KLIENTA SPRZEDAWCA może ponowić DOSTAWĘ LUB ODBIÓR OSOBISTY za opłatą 10 zł niezależnie od wartości zamówienia. 

 

 KOSZTY DOSTAWY i ODBIORU OSOBISTEGO

 1. Przy wartości PRODUKTÓW od 0,01zł do 99,99zł - koszt DOSTAWY to 20zł brutto,
 2. Przy wartości PRODUKTÓW od 100,00 zł. do 199,99 zł. - koszt DOSTAWY to 10 zł brutto,
 3. Przy wartości PRODUKTÓW od 200,00 zł. brutto - dostawa gratisowa (koszt DOSTAWY to  0zł brutto),
 4. ODBIÓR OSOBISTY – kompletacja gratisowa (koszt 0zł brutto).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl